วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

Home \ วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

ในจังหวัดสมุทรสงครามแม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่ก็มีวัดอยู่เป็นจำนวนมาก

วัดประจำจังหวัด ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดป้อมแก้ว

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดจุฬามณี

วัดพยาญาติ (ปากง่าม)

ฯลฯ